Zoek

Nieuwe afspraken voor de Amsterdamse volkshuisvesting

afspraken-voor-de-amsterdamse-volkshuisvesting

De Amsterdamse woningcorporaties, de gemeente Amsterdam en de huurderskoepels hebben nieuwe afspraken gemaakt over de toekomst van de ruim 186.000 corporatiewoningen in Amsterdam. De prestatieafspraken gelden voor de komende vier jaar en moeten bijdragen aan goed, betaalbaar en duurzaam wonen voor iedereen. De gemeente Amsterdam, de huurderskoepels (FAH en Arcade) en de Amsterdamse corporaties (AFWC) […]

Vattenfall maakt warmtenet vanaf 2024 duurder

fah-woon-warmtenet

Klanten van Vattenfall ontvingen in december bericht over de nieuwe warmtetarieven voor 2024. De inhoud van het bericht was optimistisch, want de warmte is per Gigajoule iets goedkoper. Maar voor het eerst in jaren heeft Vattenfall besloten geen korting op het vastrecht toe te passen. Dit betekent dat iedereen die in Amsterdam is aangesloten op […]

Stel de huurder centraal in de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting

de-huurder-centraal-in-de-aav

De woonvisie van de gemeente Amsterdam wordt dit jaar geactualiseerd in de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting (AAV). De missie van de gemeente Amsterdam is “Voldoende betaalbare en goede woningen in een ongedeelde stad”. De Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) geeft, in het belang van de huurders, haar visie op de zeven doelen van de AAV en wil […]

Onderzoek naar financiële effecten van corona

Onderzoek-naar-financiële-effecten-van-corona

In het najaar van 2020 onderzocht het Nibud hoe Amsterdamse corporatiehuurders er financieel voor staan. De financiële effecten van de coronacrisis konden hierin nog niet worden meegenomen. Om een compleet beeld te krijgen van de actuele situatie is de FAH op dit moment in gesprek met het Nibud over de mogelijkheden om een nieuw onderzoek […]