Search
toewijzing-icoon

toewijzing

Een stad waar iedereen snel een geschikt huurhuis krijgt

In 2019 is de gemiddelde wachttijd 16 jaar op Woningnet, de Amsterdamse wachtlijst voor betaalbare huurhuizen van woningcorporaties in Amsterdam en omstreken. Daar wordt niemand vrolijk van en de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) dus ook niet. Niemand zou zo lang op een betaalbare huurwoning moeten wachten. Want zonder zelfstandige woonruimte staat voor veel mensen het leven stil.

FAH wil dat er vaart komt in de toewijzing van betaalbare huurwoningen. Zodat mensen eerder aan de beurt zijn. FAH vraagt van woningcorporaties en de gemeente dat ze hiervoor oplossingen zoeken, bijvoorbeeld door samen met FAH aan te kloppen bij het Rijk.

Voor sommige huurders is het letterlijk van levensbelang om in de buurt van familie of mantelzorgers te kunnen (blijven) wonen

Toewijzing gaat ook over keuzevrijheid. Want een huurhuis moet natuurlijk goed passen bij iemands levensfase en levensomstandigheden. Het mag niet zo zijn dat iemand een woning moet accepteren die niet voldoet. Bijvoorbeeld een woning die te klein of juist te groot is, of misschien te veel trappen heeft, of die niet vlak bij school, werk en zorginstelling ligt. Voor sommige huurders is het letterlijk van levensbelang om in de buurt van familie of mantelzorgers te kunnen (blijven) wonen. FAH vindt het daarom belangrijk dat woningzoekenden iets te kiezen hebben.

Deze keuzevrijheid moet worden vergroot binnen het huidige Amsterdamse woningaanbod. Een betere doorstroming kan daarbij helpen. Als meer mensen verhuizen, komen er meer woningen vrij. FAH wil dat zittende huurders die best (of graag) naar een ander huurhuis willen verhuizen door de gemeente en woningcorporaties financieel tegemoet worden gekomen, zeker als zij een huurhuis achterlaten waar veel vraag naar is.

Heeft u vragen aan FAH of huur IDEEËN?