Zoek
beschikbaarheid-icoon2

beschikbaarheid

Een stad met genoeg huizen voor alle huurders

In Amsterdam en omstreken is de vraag naar betaalbare huurwoningen veel groter dan het aanbod. Het aantal huizen is ontoereikend voor het aantal inwoners. De stedelijke ‘beschikbaarheid’ van huurwoningen schiet tekort. Ook in de regio groeit de woningnood.

Grote nieuwbouwprojecten moeten ervoor zorgen dat het aantal sociale huurwoningen van woningcorporaties oploopt tot een totaal van 177.000 in 2023, met daarnaast een totaal van 7.000 iets duurdere huurwoningen voor zogenaamde ‘middeninkomens’. In delen van Amsterdam worden letterlijk hele woonwijken uit de grond gestampt. Een deel daarvan is bestemd voor betaalbaar huren.

De Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) is blij dat er naar verwachting in 2023 méér betaalbare huurwoningen zullen zijn dan nu, maar vraagt zich af of deze voorgenomen aanwas voldoende is. De groei van het aantal betaalbare huurwoningen blijft namelijk flink achter bij de groei van het aantal koopwoningen en dure huurwoningen. Woningcorporaties verkopen sociale huurwoningen of maken ze te duur voor huurders met een gemiddelde of kleine beurs. Dit dwingt mensen om buiten de stad te zoeken naar een huurwoning.

Het aandeel sociale huurwoningen van Amsterdamse woningcorporaties is in de afgelopen tien jaar gedaald
van 50% naar 39%

Op 1 januari 2018 waren er 432.632 woningen in Amsterdam, 5.000 meer dan het jaar daarvoor. De samenstelling van de woningvoorraad in Amsterdam verandert: meer koopwoningen, meer commerciële huur (‘vrije sector’), minder sociale huur. Het aandeel sociale huurwoningen van woningcorporaties is in de afgelopen tien jaar gedaald van 50% naar 39% (bron: Jaarboek Amsterdam in Cijfers 2018).

De vele nieuwbouwprojecten hebben ook een nadeel. Want een tot de nok volgestouwde stad is voor niemand prettig. Bewoners hebben méér ruimte nodig dan alleen de vierkante meters van hun huurwoning. Ook buiten moet het fijn zijn, met ruime stoepen, fietspaden, plantsoenen, parken en ontmoetingsplekken.

Zeker bewoners in betaalbare huurwoningen hebben behoefte aan goede buitenruimte met frisse lucht. Zij hebben vaak geen tuin en soms ook geen balkon. Een wijk hutjemutje gevuld met steen, beton en asfalt vermindert de leefbaarheid en het wooncomfort.

Hoeveel nieuwbouw kan Amsterdam eigenlijk nog aan? FAH wil dat de gemeente gaat bepalen waar de grens ligt. FAH doet een oproep aan de politiek om hierover van gedachten te wisselen, met experts en beleidsmakers, maar vooral ook met de bewoners zelf. FAH denkt graag mee.

Heeft u vragen aan FAH of huur IDEEËN?