Huurthema's

Een betaalbare huurwoning is het thuisfront van heel veel mensen in Amsterdam. Hier wordt lief en leed gedeeld met kinderen, partners, vrienden, studiegenoten of soms alleen een huisdier. De Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) komt op voor de bescherming en belangen van deze huurders. En ook voor mensen die op zoek zijn naar een woning. Klik op de huurthema’s voor meer informatie.

Wil jij je inzetten voor de huurders van de Amsterdamse woningcorporaties?

Wij zoeken een proactieve, communicatieve en gedreven:

BELEIDSADVISEUR

Voor 16 uur per week

WILT U MEEDOEN AAN EEN ONDERZOEK OVER BETAALBAARHEID EN ARMOEDE?

Heeft u een verhaal over betaalbaarheid of armoede? Wilt u meedoen aan een onderzoek waardoor uw verhaal invloed kan hebben op betaalbaarheidsbeleid of armoedebeleid? Lees dan verder.

De Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) is de overkoepelende organisatie van huurdersorganisaties in Amsterdam. De FAH vertegenwoordigt alle corporatiehuurders in gesprekken met de corporaties en de gemeente.

Een belangrijk gespreksonderwerp is de financiële positie van Amsterdamse huurders. De FAH wil graag de verhalen achter de cijfers kennen van huurders zelf, hoe huurders rondkomen en welke keuzes daarbij gemaakt worden.

Deze verhalen kan de FAH gebruiken in gesprekken met corporaties en gemeente over armoedebeleid en betaalbaarheidsbeleid. U kan helpen om de FAH nog beter haar werk te laten doen.

De FAH heeft het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) gevraagd om met huurders in gesprek te gaan.

Heeft u iets te vertellen over betaalbaarheid of armoede? Wilt u in gesprek daarover? Vul dan de korte vragenlijst in, via de link hieronder.

GEBRUIK DEZE LINK

Uw gegevens zijn en blijven uitsluitend bekend bij het NIBUD, verhalen worden geanonimiseerd en niet herleidbaar gebruikt in het onderzoek. Uw gegevens worden direct na het onderzoek vernietigd.

Veranderingen in stedelijk energiebeleid

‘We moeten van het gas af.’ Er zullen niet veel mensen zijn die deze zin nog nooit hebben gehoord. Ook huurders moeten van het gas af. Maar zij zijn hiervoor afhankelijk van de woningcorporaties en ook van de gemeente. Want huurders kunnen niet zo maar zelf zonnepanelen of een warmtepomp plaatsen.

Schone en veilige energiebronnen
‘We moeten van het gas af’ betekent dat we als samenleving op zoek

zijn naar schone brandstoffen en energiebronnen die niet langer schade toebrengen aan klimaat en levende wezens. Ook woningcorporaties moeten overstappen naar veilige vormen van energie die geen aardbevingen veroorzaken in Groningen en geen verdere gevaren opleveren voor de zeespiegelstijging, de voedselvoorziening en de bomenkap.