Huurthema's

Een betaalbare huurwoning is het thuisfront van heel veel mensen in Amsterdam. Hier wordt lief en leed gedeeld met kinderen, partners, vrienden, studiegenoten of soms alleen een huisdier. De Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) komt op voor de bescherming en belangen van deze huurders. En ook voor mensen die op zoek zijn naar een woning. Klik op de huurthema’s voor meer informatie.

Wil jij je inzetten voor de huurders van de Amsterdamse woningcorporaties?

Wij zoeken een proactieve, communicatieve en gedreven:

BELEIDSADVISEUR

Voor 16 uur per week

Peter Weppner nieuwe voorzitter FAH

Peter Weppner is sinds maart 2021 de voorzitter van de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels. Op de bestuursvergadering van de FAH stemden alle aangesloten huurderskoepels met de voordracht van Peter als voorzitter in.

De voormalige voorzitter Eva Visser doet wegens persoonlijke omstandigheden een stap terug. Peter trad vanaf de oprichting van de FAH in 2019 al op als ad-interimvoorzitter van de FAH.

Naast deze voorzittersfunctie is Peter ook bestuursvoorzitter bij Stichting Huurders Ymere Amsterdam en vicevoorzitter bij de Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere. In het verleden heeft hij gewerkt bij corporaties en vastgoedorganisaties.

De koepels die aangesloten zijn bij de FAH hebben veel vertrouwen in een goede invulling van het voorzitterschap door Peter. Peter Weppner: “Ik vind het mooi en eervol om voorzitter van de FAH te zijn. Ik zal me sterk inzetten voor de rechten en positie van corporatiehuurders in Amsterdam.”

Veranderingen in stedelijk energiebeleid

‘We moeten van het gas af.’ Er zullen niet veel mensen zijn die deze zin nog nooit hebben gehoord. Ook huurders moeten van het gas af. Maar zij zijn hiervoor afhankelijk van de woningcorporaties en ook van de gemeente. Want huurders kunnen niet zo maar zelf zonnepanelen of een warmtepomp plaatsen.

Schone en veilige energiebronnen
‘We moeten van het gas af’ betekent dat we als samenleving op zoek

zijn naar schone brandstoffen en energiebronnen die niet langer schade toebrengen aan klimaat en levende wezens. Ook woningcorporaties moeten overstappen naar veilige vormen van energie die geen aardbevingen veroorzaken in Groningen en geen verdere gevaren opleveren voor de zeespiegelstijging, de voedselvoorziening en de bomenkap.