Huurthema's

Een betaalbare huurwoning is het thuisfront van heel veel mensen in Amsterdam. Hier wordt lief en leed gedeeld met kinderen, partners, vrienden, studiegenoten of soms alleen een huisdier. De Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) komt op voor de bescherming en belangen van deze huurders. En ook voor mensen die op zoek zijn naar een woning. Klik op de huurthema’s voor meer informatie.

FAH opiniestuk

Goed geïsoleerde woningen als basiskwaliteit

In 2021 is een onderzoek verschenen dat ruim 40.000 Amsterdamse sociale huurwoningen als slecht geïsoleerd bestempelt. Eén van de voornaamste redenen voor deze matige kwaliteit is beperkte isolatie van de woningen.

Wil jij je inzetten voor de huurders van de Amsterdamse woningcorporaties?

Wij zoeken een proactieve, communicatieve en gedreven:

BELEIDSADVISEUR

Voor 16 uur per week

Huren in Amsterdam

thema

Terwijl er leegstand is in de krimpgebieden van Noordoost en Zuidwest Nederland, barst Amsterdam uit de voegen. De stad groeit en bloeit als nooit tevoren, met al haar rijke mogelijkheden voor werk, studie, cultuur, ontspanning, persoonlijke ontwikkeling en sociale ontmoeting.

fah-header-huren-in-amsterdam2

Veranderingen in stedelijk energiebeleid

‘We moeten van het gas af.’ Er zullen niet veel mensen zijn die deze zin nog nooit hebben gehoord. Ook huurders moeten van het gas af. Maar zij zijn hiervoor afhankelijk van de woningcorporaties en ook van de gemeente. Want huurders kunnen niet zo maar zelf zonnepanelen of een warmtepomp plaatsen.

Schone en veilige energiebronnen
‘We moeten van het gas af’ betekent dat we als samenleving op zoek

zijn naar schone brandstoffen en energiebronnen die niet langer schade toebrengen aan klimaat en levende wezens. Ook woningcorporaties moeten overstappen naar veilige vormen van energie die geen aardbevingen veroorzaken in Groningen en geen verdere gevaren opleveren voor de zeespiegelstijging, de voedselvoorziening en de bomenkap.