Search

Veranderingen in stedelijk energiebeleid

‘We moeten van het gas af.’ Er zullen niet veel mensen zijn die deze zin nog nooit hebben gehoord. Ook huurders moeten van het aardgas af. Zij zijn hiervoor afhankelijk van de woningcorporaties en de gemeente.

‘We moeten van het gas af’ betekent dat we als samenleving op zoek zijn naar schone energiebronnen die niet langer schade toebrengen aan klimaat en levende wezens. Ook woningcorporaties moeten overstappen naar veilige vormen van energie die geen aardbevingen veroorzaken in Groningen en geen verdere gevaren opleveren voor de zeespiegelstijging, de voedselvoorziening en de bomenkap.

GEMEENTELIJK ENERGIEBELEID

De gemeente Amsterdam heeft in 2018 voor deze zogenaamde ‘energietransitie’ 150 miljoen euro extra uitgetrokken. In de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050 is een aantal plannen op thema uitgestippeld. Zo moeten alle gebouwen in Amsterdam in 2050 CO2-neutraal en in 2040 aardgasvrij zijn.

Voor de woningcorporaties is er dus veel werk te verrichten. Zij moeten allereerst klimaatneutrale nieuwbouwhuizen afleveren zonder aardgasaansluiting. Daarnaast moeten zij ook zorgen voor de verduurzaming van hun huidige vastgoedbezit.

Huurders moeten zeggenschap
hebben in de aanpak en de keuzes voor bepaalde energiebronnen, want ook huurders willen bewust leven voor een beter klimaat.

TOEKOMSTBESTENDIGE HUURWONINGEN

Bestaande huurhuizen moeten in de komende jaren aardgasvrij worden gemaakt. Voor zuiniger energieverbruik moeten de woningen extra worden geïsoleerd. Ook moeten de woningen toekomstbestendiger worden. Want door de klimaatverandering krijgt Amsterdam veel vaker te maken met de gevolgen van extreme weersomstandigheden, zoals plensbuien (wateroverlast), superstormen (rukwinden) en hittegolven (tropische warmte, droogte en hittestress).

In 2016 zijn de woningcorporaties met de gemeente, energiebedrijven en netbeheerders overeengekomen dat 10.000 sociale huurwoningen als proefkonijnen aardgasvrij worden gemaakt. In deze ‘City Deal Aardgasvrij’  is een aantal proefbuurten of ‘pilotbuurten’ aangewezen om als eerste sociale huurwoningen over te stappen op bijvoorbeeld stadswarmte en zonnepanelen. Sociale huurders in de Van der Pekbuurt en de Banne (beide in Noord) hebben er al mee te maken.

ZEGGENSCHAP VAN DE HUURDERS

De Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) is blij dat de woningcorporaties de komende jaren flink gaan investeren in de verduurzaming van betaalbare huurwoningen. Want ook huurders willen bewust leven voor een beter klimaat, maar ze kunnen niet zo maar zelf zonnepanelen op het dak zetten omdat ze geen woningeigenaar zijn. Het is dus goed dat de woningcorporaties dit oppakken.

FAH vindt het belangrijk dat de woningcorporaties nauw met de huurders overleggen en ook met hen samenwerken voor een verantwoorde energietransitie. Huurders moeten zeggenschap hebben in de aanpak en de keuzes voor bepaalde energiebronnen. De huurders moeten ook inzicht krijgen in de bijkomende kosten. FAH wil namelijk niet dat de energietransitie uit de portemonnee van de huurders gaat komen. De totale woonlasten zijn namelijk toch al te hoog.

FAH vindt bovendien dat de woningcorporaties lang van tevoren moeten aankondigen welke renovaties en (ver)bouwplannen de huurders kunnen verwachten in verband met de energietransitie.

ERVARINGSDESKUNDIGEN VAN DE WONING

Huurders zijn als bewoners van het wooncomplex uitstekende ervaringsdeskundigen. Zij kunnen de woningcorporaties adviseren over klimaatneutrale en circulaire oplossingen binnen de woning. Bewonersinitiatieven op energie- en verduurzamingsgebied moeten worden ondersteund en gefaciliteerd door de woningcorporaties.

GEEN EXTRA HOGE HUUR

Het is dus niet de bedoeling dat de huurders financieel opdraaien voor de verduurzaming van de woning en de aanleg van nieuwe energievoorzieningen. FAH vindt weliswaar dat alle burgers moeten bijdragen aan de energietransitie, maar het mag niet zo zijn dat huurders te maken krijgen met (extra) hoge kosten, (extra) hoge servicekosten of (extra) huurverhogingen.

energie-stadstuin-fah-new

GROENE ACHTERTUINEN EN GEVELTUINTJES

Om wateroverlast en hittestress te voorkomen wil de gemeente de stad vergroenen. Ook huurders kunnen daaraan een bijdrage leveren, bijvoorbeeld door de stoeptegels uit hun achtertuin te halen en bomen en struiken aan te planten. Maar ook door bij de voordeur een geveltuintje aan te leggen en te onderhouden. De gemeente en de woningcorporaties zouden budget moeten vrijmaken om bewoners hierin financieel te ondersteunen, bijvoorbeeld voor de aanschaf van tuingereedschap en beplanting.

VOORTGANG VAN DE ENERGIETRANSITIE

Namens alle huurders bij de verschillende woningcorporaties vindt FAH het erg belangrijk om nauw betrokken te zijn en te blijven bij de energietransitie. FAH wil dat bewoners een stem hebben in de kwaliteit en het tempo van de overgang naar schone en veilige energiebronnen. Daarom vraagt FAH van de woningcorporaties per wooncomplex en per wijk gedetailleerd inzicht in de plannen, de uitvoering en de voortgang van de energietransitie. Deze informatie wil FAH, bijvoorbeeld via de huurderskoepels, delen met alle corporatiehuurders zodat zij er kennis van kunnen nemen én weten wat hen te wachten staat.