Zoek

Onderzoek naar financiële effecten van corona

In het najaar van 2020 onderzocht het Nibud hoe Amsterdamse corporatiehuurders er financieel voor staan. De financiële effecten van de coronacrisis konden hierin nog niet worden meegenomen. Om een compleet beeld te krijgen van de actuele situatie is de FAH op dit moment in gesprek met het Nibud over de mogelijkheden om een nieuw onderzoek te doen. FAH wil hiermee onder meer inzicht krijgen of de huidige armoederegelingen van de gemeente Amsterdam aangepast of verbreed moeten worden.


In september 2020 publiceerde het Nibud een onderzoek naar de financiële positie van huurders van corporatiewoningen in Amsterdam. Uit dit onderzoek, in opdracht van de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) en de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH), bleek onder meer dat 18 procent van alle huurders grote moeite heeft om de woonlasten te betalen.
De gemeente Amsterdam heeft Armoedebeleid dat ervoor moet zorgen dat de laagste inkomens niet in grote problemen komen. Daarbij moet wel gezegd worden dat veel huurders geen weet hebben van veel van de regelingen.

Waarschuwing

Het rapport De financiële positie van huurders in Amsterdam’ sloot af met een ‘winstwaarschuwing: ‘De Covid-19-crisis kan grote gevolgen hebben voor de financiële positie van sommige huishoudens. Huishoudens met flexibele of tijdelijke contracten zien hun inkomen dalen, evenals zelfstandigen in sectoren die zwaar getroffen worden door de maatregelen.’ Zie pagina 48 uit het rapport.
 Dit was voor de FAH reden om met het Nibud in gesprek te gaan over een mogelijk vervolgonderzoek.

Corona

De gevolgen van de corona-crisis zijn verschillend voor verschillende groepen mensen. Niet alleen maakt het uit of mensen een laag inkomen hebben of een (midden)hoog inkomen, ook zijn er andere gevolgen te verwachten voor mensen die wél of geen vast arbeidscontract hebben. Zo is het Nibud bezig met een onderzoek naar jongeren tot 35 jaar. Dit is een groep waar veel flexwerkers en zelfstandigen te vinden zijn. Deze groep ervaart nu nog geen grote inkomensval, maar de verwachting is dat de grote financiële klap nog gaat komen.
Daarom zou het goed kunnen zijn om in het vervolgonderzoek niet zozeer data te verzamelen, maar meer kwalitatief te werk te gaan en gesprekken te voeren met de verschillende groepen.

Uitkomsten

De uitkomsten van het onderzoek zouden moeten helpen om inzicht te verkrijgen of de huidige armoederegelingen aangepast of verbreed moeten worden. Zijn er naast huurders met de laagste inkomens ook andere groepen huurders die ervoor in aanmerking komen? Hoe gaat het bijvoorbeeld nu met de groepen die in het eerste onderzoek zijn onderzocht? Is hun financiële situatie hetzelfde, verbeterd of verslechterd?

Samen opdracht geven

De FAH verkent op dit moment met het Nibud wat een goede opdrachtomschrijving zou zijn. Zodra die er is, benaderen wij de gemeente Amsterdam en de AFWC met de vraag of zij het opdrachtgeverschap met ons willen delen.Meer lezen

DEEL DIT NIEUWS ITEM