Zoek

Vattenfall maakt warmtenet vanaf 2024 duurder

Klanten van Vattenfall ontvingen in december bericht over de nieuwe warmtetarieven voor 2024. De inhoud van het bericht was optimistisch, want de warmte is per Gigajoule iets goedkoper. Maar voor het eerst in jaren heeft Vattenfall besloten geen korting op het vastrecht toe te passen. Dit betekent dat iedereen die in Amsterdam is aangesloten op het warmtenet gemiddeld € 16,- per maand meer moet betalen. Omdat aardgas intussen juist goedkoper is geworden, vragen bewoners zich af in hoeverre warmte nog wel betaalbaar is en of het eerlijk is dat mensen die op warmte aangesloten zijn nu juist meer vastrecht moeten betalen. Onder meer op AT5 trokken zij hierover aan de bel. Woningcorporaties erkennen de zorgen van bewoners en zijn op zoek naar een antwoord. Ymere is de eerste corporatie die dit openlijk deelt.

Stichting !WOON vraagt in een dringend memo aandacht voor de vraag hoe “niet meer dan anders” nog waargemaakt kan worden. Zij doet hierin gemeente,  corporaties en huurderskoepels aanbevelingen en roept op om vooral met elkaar te zoeken naar oplossingen. De Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) heeft in haar bestuursvergadering van 1 februari gesproken met Hielke Ploeg van !WOON en herkent zich in de signalen. Zij pakt haar verantwoordelijkheid om op te komen voor huurders die aangesloten zijn op het warmtenet. De FAH heeft vraagtekens bij de hoogte van het vastrecht voor huurders en in hoeverre het rechtvaardig is dat sommige huurders het volle vastrecht betalen en dat er verschillende afspraken zijn waarbij corporaties voor een bepaalde periode een deel van het vastrecht betalen. De FAH heeft de corporaties en de gemeente hierop aangesproken met een brief. Zij geeft hierbij aan dat het belangrijk is om bewoners goed te informeren en te betrekken bij het komen tot tijdelijke en structurele oplossingen.

Energietransitie

De FAH vindt het net als !WOON belangrijk om in Amsterdam te blijven werken aan een betaalbare, haalbare en rechtvaardige energietransitie. De geluiden die !WOON de afgelopen tijd in buurten gehoord hebben en waar zij in haar signalering verwijst, worden herkend. Naast de signalering doet !WOON ook aanbevelingen om de beweging op gang te houden in de energietransitie. De FAH gaat over deze aanbevelingen graag in gesprek met woningcorporaties, gemeente, huurdersorganisaties, buurtbewoners en warmteleveranciers, met als doel dat partijen in actie komen en met elkaar gekomen wordt tot oplossingen.

Wil je meer weten over de rol van huurders in de energietransitie, neem contact op met je huurderskoepel of de FAH info@fah.nu.

DEEL DIT NIEUWS ITEM