Zoek

Stel de huurder centraal in de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting

De woonvisie van de gemeente Amsterdam wordt dit jaar geactualiseerd in de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting (AAV). De missie van de gemeente Amsterdam is “Voldoende betaalbare en goede woningen in een ongedeelde stad”. De Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) geeft, in het belang van de huurders, haar visie op de zeven doelen van de AAV en wil het toekomstige woningbeleid in Amsterdam beïnvloeden. De FAH geeft daarbij voor elk doel de eigen invulling en overwegingen. De FAH blijft benadrukken: “volkshuisvesting gaat over mensen en de woning is voor hen een thuis”.

In de afgelopen maand hebben wij gewerkt aan bijgaande reactie. Deze is besproken met een brede achterban van huurders.
Dit document is daarmee onze inzet voor de onderhandelingen over de prestatieafspraken met de gemeente en de Amsterdamse woningcorporaties.

stel-de-huurder-centraal-download

DEEL DIT NIEUWS ITEM