Search

Inspraak FAH op voorstellen Huisvestingsverordening 2024

Op 5 juni j.l. heeft het college van de gemeente Amsterdam de voorstellen voor de Huisvestingsverordening 2024 vrijgegeven voor inspraak. De Huisvestingsverordening regelt de verdeling van gereguleerde woningen (dat zijn woningen die niet in de vrije sector vallen) en de regels voor gebruik en wijziging van woonruimten. De FAH heeft gebruikgemaakt van de gelegenheid om […]

FAH verwelkomt wederom nieuwe huurderskoepel

duwoners--logo-nieuws-beeld

Nadat wij in januari de huurders van de Amsterdamse Huurders van Woonzorg (AHW) als nieuw lid van de FAH konden verwelkomen, is met ingang van februari 2023 Duwoners aangesloten bij de FAH. Duwoners vertegenwoordigt in de FAH de Amsterdamse huurders van DUWO. Voorzitter van Duwoners, Mahunda Sinyangwe geeft aan dat zij als Duwoners graag deel […]

Wethouder Pels lost woningnood op door inperking rechten van huurders

wethouder-pels

De Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) is de overkoepelende organisatie van huurderskoepels bij woningcorporaties. FAH komt op voor de bescherming en de belangen van tienduizenden huurders. De FAH voert in de komende maanden namens de Amsterdamse huurderskoepels de onderhandelingen over de Prestatieafspraken met de gemeente en de woningcorporaties. Wethouder Pels geeft terecht aan dat de woningmarkt […]

FAH verwelkomt koepel AHW

ahw-nieuws-item

Met ingang van 1 januari 2023 verwelkomen wij de koepel Amsterdamse Huurders van Woonzorg (AHW) als nieuw lid van de FAH. Voorzitter van de AHW, Rob Mulder zegt hierover: “Wij willen als AHW graag deel uitmaken van de FAH omdat wij met de andere koepels kunnen optrekken in het gezamenlijk behartigen van de belangen van […]

Onderzoek naar financiële effecten van corona

Onderzoek-naar-financiële-effecten-van-corona

In het najaar van 2020 onderzocht het Nibud hoe Amsterdamse corporatiehuurders er financieel voor staan. De financiële effecten van de coronacrisis konden hierin nog niet worden meegenomen. Om een compleet beeld te krijgen van de actuele situatie is de FAH op dit moment in gesprek met het Nibud over de mogelijkheden om een nieuw onderzoek […]

Huurderskoepel Arcade niet langer onderdeel van FAH

Huurderskoepel-Arcade-niet-langer-onderdeel-van-FAH

Huurderskoepel Arcade maakt per 1 januari 2021 niet langer onderdeel uit van de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH).  De FAH betreurt het dat de samenwerking is beëindigd en bedankt Arcade voor haar inzet in de afgelopen jaren.

Geen deal zonder inbreng van de huurders!

Geen-deal-zonder-inbreng-van-de-huurders

De FAH is een actief deelnemer aan de verschillende werkgroepen die zich bezighouden met de verduurzaming van de stad. Deze werkgroepen zijn onderdeel van een grote, door de gemeente geregisseerde, agenda, die de City Deal wordt genoemd. De FAH zet hierbij bovenal in op participatie. Bewoners moeten mee worden genomen in alle ontwikkelingen en keuzes. […]

Zwart randje aan verbeterde verhuisregelingen

verhuisregelingen

De verhuisregelingen Van Groot Naar Beter (VGNB) en Van Hoog Naar Laag zijn na een uitgebreide evaluatie op veel punten aangepast en verbeterd. De gemeente Amsterdam, Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) zijn dit overeengekomen. Ondanks deze overeenkomst vindt de FAH het bijzonder jammer dat het niet zeker is dat alle grote […]

Huurders in Amsterdam maken zich zorgen: blijft de stad voor iedereen?

FAH Achterbanbijeenkomst

Tijdens een achterbanbijeenkomst van de FAH vertelden actieve bestuurders van Amsterdamse huurderskoepels dat zij het somber inzien voor de woningmarkt als er geen dingen veranderen. De hoge belasting op sociale huurwoningen (verhuurderheffing) moet snel worden afgeschaft. Er zou een stop moeten komen op de verkoop van grote corporatiewoningen en woningen in het centrum moeten net […]

Peter Weppner nieuwe voorzitter FAH

Peter Weppner FAH

Peter Weppner is sinds maart 2021 de voorzitter van de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels. Op de bestuursvergadering van de FAH stemden alle aangesloten huurderskoepels met de voordracht van Peter als voorzitter in. De voormalige voorzitter Eva Visser doet wegens persoonlijke omstandigheden een stap terug. Peter trad vanaf de oprichting van de FAH in 2019 al op […]