Zoek

Nieuwe afspraken voor de Amsterdamse volkshuisvesting

afspraken-voor-de-amsterdamse-volkshuisvesting

De Amsterdamse woningcorporaties, de gemeente Amsterdam en de huurderskoepels hebben nieuwe afspraken gemaakt over de toekomst van de ruim 186.000 corporatiewoningen in Amsterdam. De prestatieafspraken gelden voor de komende vier jaar en moeten bijdragen aan goed, betaalbaar en duurzaam wonen voor iedereen. De gemeente Amsterdam, de huurderskoepels (FAH en Arcade) en de Amsterdamse corporaties (AFWC) […]

Vattenfall maakt warmtenet vanaf 2024 duurder

fah-woon-warmtenet

Klanten van Vattenfall ontvingen in december bericht over de nieuwe warmtetarieven voor 2024. De inhoud van het bericht was optimistisch, want de warmte is per Gigajoule iets goedkoper. Maar voor het eerst in jaren heeft Vattenfall besloten geen korting op het vastrecht toe te passen. Dit betekent dat iedereen die in Amsterdam is aangesloten op […]

Stel de huurder centraal in de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting

de-huurder-centraal-in-de-aav

De woonvisie van de gemeente Amsterdam wordt dit jaar geactualiseerd in de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting (AAV). De missie van de gemeente Amsterdam is “Voldoende betaalbare en goede woningen in een ongedeelde stad”. De Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) geeft, in het belang van de huurders, haar visie op de zeven doelen van de AAV en wil […]

Risico op problemen voor moeilijk rondkomende huurders

nibud-rapport-02

Huurders die moeilijk rondkomen lopen risico op financiële, sociale en gezondheidsproblemen. Zij hebben geldstress en ervaren minder financieel welzijn. Een uitweg uit die situatie, zoals de lasten verlagen of het inkomen verhogen, is niet altijd haalbaar. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Nibud onder huurders in Amsterdam.   In opdracht van de Federatie Amsterdamse […]

Onderzoek naar de financiële positie van huurders van corporatiewoningen in Amsterdam

financiële positie huurders

In opdracht van de woningcorporaties, de Amsterdamse huurderskoepels en de gemeente heeft het Nibud onderzoek gedaan naar de financiële positie van huurders van Amsterdamse corporatiewoningen. Dit is een gezamenlijk persbericht van Gemeente Amsterdam, AFWC en FAH. De opdracht aan het Nibud voor dit onderzoek is onderdeel van de Samenwerkingsafspraken voor 2020-2023 tussen huurders, corporaties en […]

Woonfraude, vakantieverhuur en opdelen woningen harder aanpakken

woonfraude

De gemeente Amsterdam zal in 2021 haar woonregels verder aanscherpen. Dit is mogelijk door een verruiming van de Wet Toeristische Verhuur. Het wordt moeilijker om grote woningen op te delen in kleine woningen. Airbnb-verhuurders moeten zich registreren. De boetes voor woonfraude worden fors verhoogd. Amsterdam wil per 1 januari 2021 de regels in de Huisvestingsverordening […]

Maatregelen woningmarkt: beperkte huurstijgingen en aandacht voor leefbaarheid

maatregelen woningmarkt 2

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft op 6 november 2020 diverse maatregelen bekendgemaakt voor de woningmarkt. Ze legt onder meer de verhoging van huurprijzen aan banden, ook in de vrije sector. De nieuwe plannen voor de woningmarkt zijn er mede gekomen op aandringen van linkse oppositiepartijen. De minister zorgde voor steun van de PvdA […]

Nieuwe woonruimteverdeling bevordert uitsluiting

fah-woonruimteverdeling

Het voorgenomen nieuwe beleid om de sociale woonruimte te verdelen gaat het woningtekort niet oplossen, zo betoogt de FAH in haar inspraakreactie naar de gemeente. De manier waarop de gemeente de schaarse woningruimte wil verdelen stelt mensen achter die minder digitaal vaardig, systeemvaardig of sociaal vaardig zijn. De woonruimteverdeling voor sociale huurwoningen in vijftien gemeenten, […]

Huurders, gemeente en corporaties doen noodoproep: schaf verhuurderheffing af

fah-brief-aan-de-minister-2020

Schaf de verhuurderheffing af en haal zo de rem van de nieuwbouw af. De Amsterdamse corporaties, de Amsterdamse huurderskoepels en het college van B&W doen, ook op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenteraad van Amsterdam, een dringende oproep aan de minister voor Milieu en Wonen Stientje van Veldhoven. Zonder de verhuurderheffing en bijkomende belastingen, voor Amsterdam […]