Zoek

FAH denkt mee over aansluitingen op warmtenet

blog-aansluiten-op-warmtenet-02

In augustus 2021 is de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) door de corporaties geïnformeerd over de aansluiting van 4.000 woningen op het Warmtenet vanaf 2022. De FAH heeft bereikt dat in de overeenkomst met Vattenfall belangrijke zaken voor huurders zijn opgenomen.   Meedenken In augustus was al bekend dat Vattenfall en de Amsterdamse Federatie van WoningCorporaties […]

Geen deal zonder inbreng van de huurders!

Geen-deal-zonder-inbreng-van-de-huurders

De FAH is een actief deelnemer aan de verschillende werkgroepen die zich bezighouden met de verduurzaming van de stad. Deze werkgroepen zijn onderdeel van een grote, door de gemeente geregisseerde, agenda, die de City Deal wordt genoemd. De FAH zet hierbij bovenal in op participatie. Bewoners moeten mee worden genomen in alle ontwikkelingen en keuzes. […]

Huurders in Amsterdam maken zich zorgen: blijft de stad voor iedereen?

FAH Achterbanbijeenkomst

Tijdens een achterbanbijeenkomst van de FAH vertelden actieve bestuurders van Amsterdamse huurderskoepels dat zij het somber inzien voor de woningmarkt als er geen dingen veranderen. De hoge belasting op sociale huurwoningen (verhuurderheffing) moet snel worden afgeschaft. Er zou een stop moeten komen op de verkoop van grote corporatiewoningen en woningen in het centrum moeten net […]

Huurdersenquête voor verkiezingen 2022

FAH- huurdersenquête

De Amsterdamse huurdersbelangenorganisaties FAH, HNA en FHCS willen via een enquête ophalen wat voor u de belangrijkste thema’s zijn wat betreft huren en wonen, voor de gemeenteraadsverkiezingen van Amsterdam 2022. Met de resultaten van deze enquête wordt een nota geschreven die de Amsterdamse huurdersbelangenorganisaties gezamenlijk aanbieden aan de Amsterdamse politieke partijen die meedoen aan de […]

Prioriteiten voor corporaties

fah-actueel-prioriteiten

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft de prioriteiten voor de volkshuisvesting in de aankomende vier jaar vastgesteld. De prioriteiten gelden tot en met 2024. Deze prioriteiten zijn bedoeld om mee te nemen bij het maken van lokale prestatieafspraken. De thema’s Woningcorporaties gaan de komende vier jaar meer prioriteit geven aan een aantal thema’s. Deze zijn […]

Corporaties kunnen helpen bij energiearmoede

ernergiearmoede

8 procent van de Nederlandse huishoudens (650.000 huishoudens) kunnen de energierekening niet of nauwelijks betalen. Ze zitten soms in de kou of beperken het douchen tot een minimum. Om deze energiearmoede tegen te gaan is landelijke actie nodig, zegt onderzoeksinstituut TNO. Het slagen van de energietransitie staat of valt met draagvlak en acceptatie door de […]