Zoek

Geen deal zonder inbreng van de huurders!

De FAH is een actief deelnemer aan de verschillende werkgroepen die zich bezighouden met de verduurzaming van de stad. Deze werkgroepen zijn onderdeel van een grote, door de gemeente geregisseerde, agenda, die de City Deal wordt genoemd. De FAH zet hierbij bovenal in op participatie. Bewoners moeten mee worden genomen in alle ontwikkelingen en keuzes. En er moet naar hen worden geluisterd.

Belangrijk voor huurders

Hieronder sommen we op welke zaken voor de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) belangrijk zijn. Deze punten brengen we in ieder overleg in het kader van de City Deal naar voren.

Amsterdam en haar energie- en gesprekspartners moeten:

  • Voorwaarden en ruimte creëren voor de eindafnemer (de huurder) om over te kunnen stappen op energiebronnen en technieken die mogelijk in de toekomst worden ontwikkeld. Bijvoorbeeld door afspraken te maken met energieleveranciers die bij ontwikkeling van nieuwe technieken flexibel kunnen switchen naar nieuwe warmtebronnen.
  • Inzetten op participatie om bewoners mee te nemen in alle ontwikkelingen en keuzes en naar hen te luisteren zodat goede ideeën die worden aangedragen worden onderzocht en mogelijk toegepast.
  • Over alternatieven nadenken als de financiering van de warmtetransitie bij corporaties tekort blijft schieten (denk aan alternatieve financiering).
  • Betaalbaarheid voor de huurder, ook voor de lange termijn, bewerkstelligen.
  • Indien voor een stadswarmtenetten gekozen wordt, garanderen dat deze gebaseerd zijn op milieuvriendelijke opwekking (dus geen biomassa).
  • De prijs van het vastrecht bij stadswarmtewarmtenetten voor de sociale huursector reguleren en transparant maken.
  • Eveneens bij stadswarmtewarmtenetten de gigajoule-prijs loskoppelen van de gasprijs. Daarbij uitgaan van de reële prijs die transparant berekend wordt op basis van extrapolatie van de prijsontwikkeling uit het verleden.
  • Oog hebben voor zorgvuldig aanbrengen van benodigde energie-infrastructuur energie in de woningen, het vermijden van overlast of de afname van de woonbeleving voor de huurder.
  • Keuzevrijheid in energiebronnen voor de huurder maximaliseren. Tegemoetkomen aan wat maximaal haalbaar is in de keuzevrijheid van de huurder. Kijk naar het aanbrengen van een flexibele energie-infrastructuur. Zorg voor ruimte om toekomstige innovaties toe te passen.


Huurders vroeg betrekken

De FAH vindt het belangrijk dat huurders zo vroeg mogelijk betrokken worden. Zodat er vanaf het begin een zo groot mogelijke inbreng en keuzevrijheid voor de huurders gegarandeerd wordt. Bij de City-Deal wordt daarom goed opgelet of er niet zonder de inbreng van de huurders in de buurten een ‘deal’ wordt gesloten. Meer lezen:

Amsterdamse City Deal ‘Naar een stad zonder aardgas’, november 2016

 
Credit beeld vorige pagina: wiseguy71, creative commons Flickr.com

DEEL DIT NIEUWS ITEM