Zoek

Vattenfall maakt warmtenet vanaf 2024 duurder

fah-woon-warmtenet

Klanten van Vattenfall ontvingen in december bericht over de nieuwe warmtetarieven voor 2024. De inhoud van het bericht was optimistisch, want de warmte is per Gigajoule iets goedkoper. Maar voor het eerst in jaren heeft Vattenfall besloten geen korting op het vastrecht toe te passen. Dit betekent dat iedereen die in Amsterdam is aangesloten op […]

Risico op problemen voor moeilijk rondkomende huurders

nibud-rapport-02

Huurders die moeilijk rondkomen lopen risico op financiële, sociale en gezondheidsproblemen. Zij hebben geldstress en ervaren minder financieel welzijn. Een uitweg uit die situatie, zoals de lasten verlagen of het inkomen verhogen, is niet altijd haalbaar. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Nibud onder huurders in Amsterdam.   In opdracht van de Federatie Amsterdamse […]

Huurders in Amsterdam maken zich zorgen: blijft de stad voor iedereen?

FAH Achterbanbijeenkomst

Tijdens een achterbanbijeenkomst van de FAH vertelden actieve bestuurders van Amsterdamse huurderskoepels dat zij het somber inzien voor de woningmarkt als er geen dingen veranderen. De hoge belasting op sociale huurwoningen (verhuurderheffing) moet snel worden afgeschaft. Er zou een stop moeten komen op de verkoop van grote corporatiewoningen en woningen in het centrum moeten net […]

Veel extra geld voor armoedebestrijding in Amsterdam

Veel-extra-geld-voor-armoedebestrijding-in-Amsterdam

De gemeente Amsterdam geeft de komende 2 jaar 11,8 miljoen euro extra uit aan armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Het pakket aan extra hulp is met name gericht op Amsterdammers die in de financiële problemen zitten door de coronacrisis. Zo worden bestaande regelingen uitgebreid en is er extra ondersteuning voor voedselbanken. De Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) vindt […]

Huurdersenquête voor verkiezingen 2022

FAH- huurdersenquête

De Amsterdamse huurdersbelangenorganisaties FAH, HNA en FHCS willen via een enquête ophalen wat voor u de belangrijkste thema’s zijn wat betreft huren en wonen, voor de gemeenteraadsverkiezingen van Amsterdam 2022. Met de resultaten van deze enquête wordt een nota geschreven die de Amsterdamse huurdersbelangenorganisaties gezamenlijk aanbieden aan de Amsterdamse politieke partijen die meedoen aan de […]

Geen huurverhoging in 2021 voor sociale sector

fah-actueel-huurverhoging-2021

De huren van de woningen in de sociale sector stijgen dit jaar niet. Dat maakte demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren vandaag bekend. Voor huurders met een sociale huurwoning betekent dit dat zij geen jaarlijkse huurverhoging krijgen in 2021, ook geen inkomensafhankelijke huurverhoging. Veel te duur Ollongren voert hiermee een motie uit van SP […]

Wijzigingen wetgeving huurbeleid 2021

fah-actueel- huurbeleid

Op 1 januari 2021 zijn er flink wat wijzigingen doorgevoerd in de wetgeving voor het huurbeleid. In dit artikel een overzicht van de belangrijkste wijzigingen op een rij. Huurverhoging De huren van de woningen in de sociale sector stijgen dit jaar niet. Dat maakte demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren op 17 februari bekend.Voor huurders […]

Huurtoeslag en aanpassingen in 2021

Huurtoeslag-en-aanpassingen-

De huurtoeslag is een erg ingewikkelde regeling, met verschillende normen en grenzen. Jaarlijks worden de inkomens- en huurgrenzen voor de huurtoeslag geïndexeerd, dat wil zeggen: aangepast met het inflatiepercentage. Met deze grenzen worden het recht op huurtoeslag en de hoogte ervan vastgesteld. In dit artikel staan de belangrijkste aanpassingen voor 2021 op een rij. Tevens […]

Verhuurder moet betalingsachterstanden melden

fah-actueel-schuldhulp

Er zijn aanpassingen gedaan in de Wet Schuldhulpverlening. Daardoor zijn woningcorporaties en particuliere verhuurders sinds 1 januari 2021 verplicht om betalingsachterstanden van huurders in een vroeg stadium te melden bij gemeenten. De wetswijziging maakt deze uitwisseling van gegevens mogelijk. Zo krijgen gemeenten mensen met schulden tijdig in beeld en kunnen zij actief schuldhulp aanbieden. Het […]

Prioriteiten voor corporaties

fah-actueel-prioriteiten

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft de prioriteiten voor de volkshuisvesting in de aankomende vier jaar vastgesteld. De prioriteiten gelden tot en met 2024. Deze prioriteiten zijn bedoeld om mee te nemen bij het maken van lokale prestatieafspraken. De thema’s Woningcorporaties gaan de komende vier jaar meer prioriteit geven aan een aantal thema’s. Deze zijn […]