Zoek

Huren in Amsterdam

Terwijl er leegstand is in de krimpgebieden van Noordoost en Zuidwest Nederland, barst Amsterdam uit de voegen. De stad groeit en bloeit als nooit tevoren, met al haar rijke mogelijkheden voor werk, studie, cultuur, ontspanning, persoonlijke ontwikkeling en sociale ontmoeting.

Het is niet verwonderlijk dat Amsterdam als een magneet werkt op mensen uit binnen- en buitenland die er willen verblijven, werken en wonen.   

Maar het populairste meisje uit de klas heeft een schaduwkant. Het in stand houden, verbeteren en uitbreiden van de infrastructuur, de huisvesting en de openbare ruimte is een permanente uitdaging.

Het wordt voor mensen steeds moeilijker om een betaalbare huurwoning te vinden. Zowel huidige Amsterdammers als nieuwe Amsterdammers moeten soms tientallen jaren wachten op een betaalbaar huurhuis. Kinderen wonen tot hun dertigste bij hun ouders. Studenten verblijven noodgedwongen in een duur vakantiehuisje bij Halfweg. Nieuwbouw gaat tegen de klippen op van de woningnood. 

Bijna de helft van de Amsterdamse huishoudens huurt bij een woningcorporatie. Deze positie willen de bewoners graag behouden voor huidige en toekomstige generaties.
….

TOEN EN NU

In het bruisende Amsterdam nemen huurders van corporatiewoningen al meer dan honderdvijftig jaar een belangrijke plek in. Verspreid over de hele stad zijn prachtige gebouwen van de sociale woningbouw te bewonderen, van de oude ‘arbeiderspaleizen’ Het Schip in de Spaarndammerbuurt en de ‘Van der Pekblokken’ in Noord, tot de markante Bijlmermeer in Zuidoost en de ruimtelijke Tuinsteden in Nieuw-West, tot de pas opgeleverde Oostpoort Plot 3 in Oost en ‘De Spreeuwen’ in de Houthavens (met de Appelvrouw van kunstenaar Piet Parra op het dak).

Ook tegenwoordig huurt bijna de helft van de Amsterdamse huishoudens bij een woningcorporatie.  Deze positie willen de bewoners graag behouden voor huidige en toekomstige generaties. Want Amsterdam is echt een stad voor huurders, niet alleen van oudsher maar juist ook nu, omdat de moderne stad zo dynamisch en volop in beweging is.

WONINGNOOD

Maar in het enorme spanningsveld tussen woningnood, vastgoedontwikkelaars en volkshuisvesting hebben sociale huurders en huurders van goedkopere woningen in de commerciële huurmarkt (‘vrije sector’) het erg moeilijk.

Sociale huurwoningen hebben een maximale huurprijs van circa € 720,– per maand, meestal met mogelijkheden voor huurtoeslag. Goedkopere huurwoningen in de commerciële huurmarkt hebben een maximale huurprijs van rond de € 1000,– per maand  (‘middenhuur’) met geen mogelijkheden voor huurtoeslag.

Het aantal sociale huurwoningen in Amsterdam neemt verhoudingsgewijs af door verkoop of vercommercialisering (‘liberalisering’ oftewel overheveling naar de commerciële huurmarkt/vrije sector met een verhoging van de huurprijs naar boven de € 720,–). Nieuwbouw kan de vraag naar betaalbare huurwoningen niet bijbenen. En omdat projectontwikkelaars het te duur vinden om in Amsterdam nieuwe woningen te realiseren die ook nog voldoen aan de moderne duurzaamheidseisen, stokt inmiddels de bouw.

HUURZEKERHEID

Flexibilisering van huurcontracten (tijdelijk in plaats van voor onbepaalde tijd) drijft én de huurprijzen sneller op én maakt huurders vogelvrij. Dankzij de in 2016 aangenomen Wet doorstroming huurmarkt kunnen particuliere verhuurders hun huurders al na twee jaar het huis uitzetten om de huurprijs te verhogen.

Woningcorporaties mogen ook tijdelijke contracten aanbieden, maar alleen in bepaalde gevallen, zoals aan studenten of kwetsbare mensen die wonen onder begeleiding. Sommige woningcorporaties willen daarom vooral nog sociale huurwoningen aanbieden aan mensen in een begeleid wonen-traject en aan ‘jonge starters’ voor een periode van maximaal vijf jaar. Andere woningzoekenden en zittende huurders voelen zich hierdoor in de steek gelaten. Zij belanden intussen zo’n beetje onderaan de lijst van woningzoekenden.

Woningcorporaties hebben de maatschappelijke taak om te zorgen voor een goede betaalbare huurwoningen en leefbare buurten voor iedereen. De afzonderlijke huurderskoepels van woningcorporaties proberen op alle mogelijke manieren invloed uit te oefenen op zaken die voor het wonen van deze huurders en voor hun plek in de stad belangrijk zijn.

SAMEN STERK

De afzonderlijke huurderskoepels bundelen hun krachten in de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) om de uitdagingen die levensgroot op de Amsterdammers afkomen het hoofd te bieden, in het belang van de huurders en van de stad als geheel.  

Als belangenbehartiger van corporatiehuurders denkt FAH vanuit bewonersperspectief. Binnen de afzonderlijke huurderskoepels is er veel contact en kennisuitwisseling met bewoners. Er is bij FAH dus veel praktijkkennis in huis. Dat levert een aantal speerpunten op.  

  • Er moeten meer betaalbare huurwoningen komen in Amsterdam
  • De betaalbaarheid van huurwoningen moet worden verbeterd en beter worden beschermd
  • Bewoners hebben behoefte aan nieuwe huurvormen en huren op maat
  • Woningzoekenden willen gemakkelijk en snel een geschikte corporatiewoning kunnen vinden
  • Bewoners willen meer huurzekerheid en meer huurbescherming
  • Bewoners willen een netjes onderhouden, duurzame, klimaatneutrale en toekomstbestendige huurwoning
  • Bewoners willen wonen in leefbare, groene en gezellige wijken
  • Bewoners willen de grote diversiteit aan Amsterdammers ontmoeten in hun eigen buurt, want al die verschillende levensstijlen en achtergronden maken Amsterdam nou precies de stad waar zij zo veel van houden
fah-overfah-themafoto

In uw omgeving

Woningcorporatiebezit 2021 Metropool Regio Amsterdam

Op deze kaart ziet u het vastgoedbezit van alle woningcorporaties in Amsterdam. Klik op de kaart en bezoek de website.