Ook in 2021 op de bres voor Amsterdamse corporatiehuurders

fah

De Federatie Amsterdamse Huurderskoepels komt op voor de belangen van alle huurders van Amsterdamse corporatiewoningen en voor mensen die op zoek zijn naar een woning. In haar werkplan schrijft de FAH waar ze het komend jaar extra aandacht voor zal hebben.

Elke woningcorporatie heeft een huurderskoepel, een organisatie van actieve huurders die opkomt voor de belangen van de huurders van die corporatie. De huurderskoepel overlegt met de corporatiebestuurders en adviseert hen. Vertegenwoordigers vanuit die zes Amsterdamse huurderskoepels vormen het bestuur van de FAH.

De FAH heeft op deze manier een goed beeld van de Amsterdamse corporatiehuurderswereld. Deze kennis gebruikt de FAH om te overleggen over brede beleidsthema’s, stedelijke en landelijk, op het terrein van de volkshuisvesting en wonen. De FAH is de overlegpartner van de gezamenlijke Amsterdamse corporaties (Amsterdamse Federatie Woningcorporaties) en de gemeente. In deze overleggen komt de FAH op voor het belang van corporatiehuurders.

Investeren

Amsterdam is het thuis van Amsterdammers. Hier staan hun huizen, hier is hun buurt. In dit ‘thuis’ moet geïnvesteerd worden. Investeren in wonen en de leefomgeving is investeren in mensen en de ontwikkeling van verschillende samenlevingsvormen. Als FAH richten wij ons vooral op de mensen die afhankelijk zijn van een betaalbare huurwoning. Wij behartigen hun belangen en laten hun stem horen.

Voldoende bouwen

De beschikbaarheid en betaalbaarheid van de Amsterdamse sociale én vrije sector huurwoningen staan onder hoge druk. De ambitie van de gemeente Amsterdam en van de Amsterdamse corporaties om meer te investeren kost veel geld. Om aan dit geld te komen willen corporaties woningen verkopen, liberaliseren en een extra huurverhoging invoeren. De FAH volgt dat kritisch en monitort de gemaakte afspraken. Want verkopen en liberaliseren kan alleen wanneer er voldoende woningen voor iedereen beschikbaar zijn. Er moet veel worden gebouwd en daar zit een flinke kink in de kabel. De FAH bespreekt oplossingsrichtingen voor dit probleem met de corporaties en met de gemeente.

Leefbaarheid, duurzaamheid en toegankelijkheid

Naast betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen zijn leefbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit belangrijke aandachtspunten van de FAH. In ons werkplan beschrijven we onze inzet en onze aandachtspunten voor het jaar 2021.

Download het FAH Werkplan 2021

Nieuwe Amsterdamse Kaderafspraken

Nieuwe Amsterdamse Kaderafspraken

Vanaf 1 juni 2020 gelden er nieuwe afspraken bij complexmatige renovatie of sloop in Amsterdam. De FAH onderhandelde bij het maken van deze nieuwe Amsterdamse Kaderafspraken vanuit het huurdersbelang. In het handboek Vernieuwing en Verbetering, Amsterdamse Kaderafspraken zijn de afspraken vastgelegd.

De afspraken zijn een resultaat van onderhandelingen tussen de gemeente Amsterdam, de corporaties de Alliantie, de Key, Eigen Haard, Rochdale, Stadgenoot, Ymere, DUWO, Woonzorg Nederland en de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH). Deze Amsterdamse Kaderafspraken versterken de positie van huurders bij complexmatige renovatie of sloop.

Kaderafspraken korter en overzichtelijker

De vernieuwde kaderafspraken zijn per 1 juni 2020 ingegaan en lopen tot en met 2024. Het handboek Vernieuwing en Verbetering is een stuk dunner dan het vorige handboek. Hiermee is het boekje overzichtelijker en makkelijker leesbaar.

Rechten afdwingen

Landelijk is de positie van huurders bij dit soort verbeterprojecten wettelijk vastgelegd in de Overlegwet, de Kaderafspraken zijn hierop een aanvulling. De Kaderafspraken dwingen veel rechten af, onder meer:

  • Het adviesrecht van een bewonerscommissie in elke fase van het overleg;
  • De tegemoetkomingen voor huurders wanneer de werkzaamheden uitlopen;
  • De tegemoetkomingen voor huurders wanneer de werkzaamheden het woongenot bederven;
  • De verplichting om een onderzoek te doen naar de woonwensen van de huurders.

 

 


Verder lezen

De Amsterdamse Kaderafspraken 2020-2025, handboek Vernieuwing en Verbetering, juni 2020