Beleidsadviseur

(16 uur per week)

 

Wij zoeken een proactieve, communicatieve en gedreven ervaren beleidsadviseur voor onderzoeks- en beleidsmatige ondersteuning.

Hiermee bouwt de FAH haar professionele apparaat verder uit om nog beter aan te sluiten bij de opgaven die er liggen.

Wat ga je doen?

Je volgt de volkshuisvestelijke ontwikkelingen bij corporaties en in gemeentelijk verband. Je adviseert het bestuur zowel gevraagd als ongevraagd op uiteenlopende actuele zaken op het hele brede terrein van de volkshuisvesting. Het gaat daarbij om het doen van onderzoek, het signaleren van knelpunten en het inventariseren van oplossingsrichtingen. Belangrijke actuele thema’s zijn betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid, toegankelijkheid en leefbaarheid.

Het ene moment duik je bijvoorbeeld in het armoedebeleid van de gemeente en lever je een bijdrage aan de definitieve versie van een NIBUD-onderzoek, vervolgens werk je verder aan een beleidsnotitie m.b.t. de consequenties van het passend toewijzen voor de bestuursvergadering van die maand en ’s avonds ga je mee met de bestuursvoorzitter naar een vergadering bij de AFWC over de prestatieafspraken met de gemeente. De FAH analyseert, opinieert en speelt in op thema’s en actuele onderwerpen. Dit is een continu proces van afstemmen met en terugkoppelen naar de bestuurders van de FAH.

Wat breng je daarvoor mee?

De ideale kandidaat heeft een stevige inhoudelijke basis in de volkshuisvesting en voelt zich betrokken bij de doelstellingen van de FAH. Je hebt meerjarige ervaring in een beleidsmatige, adviserende rol en een opleidingsachtergrond op HBO+ of WO-niveau, denk aan sociale geografie, planologie, bestuurskunde. Ervaring bij een (Amsterdamse) woningcorporatie, een gemeente, of bijvoorbeeld de Woonbond of Aedes is een pré. We zoeken een proactieve professional die goed zelfstandig kan werken, gevraagd en ongevraagd adviseert, en die een bijdrage kan leveren aan de visie van de FAH op het vlak van huurdersbelangen, bewonersparticipatie en actuele thema’s anno nu, zoals verduurzaming en energietransitie: iemand die zich uitspreekt, die om kan gaan met uiteenlopende belangen en tegelijkertijd snapt wat het werken voor een belangenorganisatie inhoudt, die politiek sensitief is, goed kan schakelen en zijn of haar communicatie kan aanpassen aan de situatie.

Wat krijg je daarvoor terug?

De FAH is een kleine organisatie gedreven door een groep van 12 betrokken vrijwilligers en een officemanager. Een organisatie met een gedeelde overtuiging: dat een huurwoning méér is dan vastgoed en volkshuisvesting, een huurwoning is een thuis waar lief en leed wordt gedeeld. Je draagt in deze rol dan ook actief bij aan de leefbaarheid van de stad.

De aard van de functie en de organisatie biedt vrijheid aan de invulling van de rol: werktijden en werkplek zijn niet vast, maar zijn voor een deel naar eigen inzicht in te vullen en tegelijkertijd afhankelijk van bijvoorbeeld vergaderschema’s.

De FAH is op zoek naar ondersteuning voor langere tijd, een dienstverband ligt daarom voor de hand, maar sluit andere manieren van samenwerken niet op voorhand uit. De beloning is marktconform.

Hoe kun je reageren?

Ben je geïnteresseerd en heb je de gevraagde ervaring? Dan nodigen wij je van harte uit om op de vacature te reageren via detacheringsbureau Steiger B. Je cv en motivatie ontvangen zij graag via het online sollicitatieformulier. Wil je eerst meer informatie? Dat kan natuurlijk. Neem contact op met Inge Geerling, adviseur woningcorporaties bij Steiger B op 06 – 4224 3154. Wij houden de vacature open totdat we de juiste kandidaat hebben gevonden.