Op dit moment zijn er geen vacatures.

Wil jij je inzetten voor de huurders van de Amsterdamse woningcorporaties?

Werken bij de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) betekent actief zijn in een huurdersorganisatie, waarin de zes huurdersorganisaties van de Amsterdamse corporaties samenwerken en die de stem is van de huurders op stedelijk niveau. De FAH komt op voor de belangen van meer dan 180.000 hurende huishoudens. Samen met de aangesloten huurdersorganisaties staan wij voor goede en betaalbare woningen, leefbare buurten en een sterke positie van huurders. Wij staan niet stil en zoeken voortdurend naar mogelijkheden om de belangenbehartiging voor onze achterban te verbeteren. Een uitdaging waaraan jij een bijdrage kunt leveren.

Wij zoeken een zelfstandige, assertieve, proactieve en enthousiaste

OFFICE-MANAGER (m/v)
Voor 16 tot 20 uur per week

Je ondersteunt het bestuur bij hun werkzaamheden en de samenwerking met de aangesloten huurdersorganisaties.

De werkzaamheden zijn onder meer

 • Aanwezigheid op kantoor
  De aanwezigheid wordt verlangd als er vergaderingen, bijeenkomsten en dergelijke op kantoor zijn. Het gaat erom te zorgen dat de benodigde faciliteiten voorhanden zijn.
 • Agenda’s voor en verslaglegging van overleggen
  In overleg met het bestuur het opstellen van geannoteerde agenda’s en inhoudelijk voorbereiden van overleggen. Het opstellen van beknopte notulen met actie- en besluitenlijsten en de bewaking van de afwikkeling daarvan.
 • Informatieverstrekking
  Het zorgdragen voor de beschikbaarheid van informatie over de onderwerpen die ter sprake komen.
 • Advisering
  Geeft zowel procedureel als inhoudelijk advies over inhoudelijke vraagstukken, zodat bestuurders van FAH hun rol kunnen spelen in het ambtelijk en bestuurlijk overleg. Daar hoort bij het signaleren van de behoefte aan specialistische kennis bij ingewikkeldere vraagstukken.
 • Planning en verslaglegging
  Jaarlijks opstellen van een (concept)jaarverslag met een jaarrekening en een (concept)activiteitenplan met begroting, inclusief een jaarplanning, en dit voorleggen aan het bestuur.
 • Informeren en raadplegen achterban
  Voorstellen doen voor het informeren en raadplegen van de achterban en deze, na goedkeuring door het bestuur, uitwerken. Voorbeelden zijn het organiseren van achterbanbijeenkomsten, het verzorgen van nieuwsbrieven, het bijhouden van de website, het houden van enquêtes enz.
 • Overige voorkomende werkzaamheden
  Overige door het bestuur gewenste werkzaamheden, waaronder secretariële werkzaamheden.

Wij vragen

 • HBO werk- en denkniveau.
 • Kennis van de (sociale) volkshuisvesting en de bijbehorende regelgeving in het algemeen en die binnen de stadsregio Amsterdam in het bijzonder of wil deze verwerven.
 • De weg kennen en gevoel hebben voor de verhoudingen binnen de (Amsterdamse) volkshuisvesting.
 • Affiniteit met de huurdersbelangen.
 • Flexibiliteit, ook qua werktijden, stressbestendig, goed kunnen organiseren en zelfstandig kunnen werken.
 • Hoofd- en bijzaken goed te kunnen onderscheiden.
 • Goede taalvaardigheid in woord en geschrift.
 • Vaardigheid met de computer en gangbare kantoorsoftware.
 • Accuratesse
 • Open en gastvrije houding.

Wij bieden

 • Het betreft een aanstelling voor 16 tot 20 uur per week voor een jaar, met uitzicht op verlenging of omzetting naar onbepaalde tijd. De feitelijk werkgever is FAH en de formele werkgever is WGI uit Rotterdam.
 • Een salaris, afhankelijk van geschiktheid en ervaring en op basis van een 20-urige werkweek tussen  € 1.460 en € 2.140 bruto per maand (conform schaal 8, cao Sociaal werk).
 • Een individueel keuzebudget en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
 • Studie- en ontwikkelfaciliteiten.
 • Flexibele werktijden en de mogelijkheid om gedeeltelijk thuis te werken.
 • Informele werkomgeving in Amsterdam.

Het betreft een nieuwe functie die elk half jaar wordt geëvalueerd en in overleg kan worden bijgesteld. Daarbij wordt niet uitgesloten, dat er voor secretariële werkzaamheden een tweede medewerker kan worden aangesteld.

Interesse?

Stuur dan je motivatiebrief en CV vóór 24 maart 2020 aan de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels, ter attentie van mevrouw Eva Visser, voorzitter FAH, per e-mail naar amsterdamsehuurderskoepels@gmail.com.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 1 en 8 april 2020.

Voor meer informatie over de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels zie www.fah.nu of neem contact op met Eva Visser via telefoonnummer 06 – 2530 0707.